1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje „Obchodní podmínky“ pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je pouze zboží uvedené v objednávce.

3. Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

4. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží v případě, že zboží není momentálně na skladě a nelze-li jej zajistit ani u dodavatele.

U zboží, které není skladem (týká se zejména zakázkové výroby nábytku, eventuálně dalších druhů zboží), si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy ve výši 70% z celkové částky. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím je tato záloha nevratná v případě, je-li zakázka již v realizaci.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta na zboží skladem je v průměru 2 – 3 dny. V případě, že je zboží skladem, jej prodávající vyexpeduje v nejbližším možném termínu.
V případě zboží na objednávku bude kupující telefonicky nebo e-mailem informován o nejbližším možném termínu. Dodací lhůta začíná dnem uhrazení 70% zálohy.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na e-mailové adrese info@studio-upholstery.cz nebo v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod. na tel. +420 603 289 714.

6. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

  • Osobní odběr na výdejním místě – 0 Kč
  • DPD po České republice – 160 Kč
  • Zboží s váhou nad 50kg a jiné rozměrné zboží – v závislosti na vzdálenosti a objemu

Objednané zboží si může kupující vyzvednout na výdejním místě STUDIO-UPHOLSTERY.CZ (po telefonické domluvě termínu a času) na adrese Brožíkova 12, 415 01 Teplice (vjezd do dvora ma konci ulice Brožíkova). Zboží bude rezervováno po dobu 3 pracovních dní, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví předem jinak. Na výdejním místě je možné platit pouze hotově.

Zboží je posíláno společností DPD. Dodací lhůta je v rámci ČR 48 hod. od expedice zboží, probíhá přes den od 10.00 – 18.00 hod. V době Vaší nepřítomnosti Vás bude dopravní společnost kontaktovat a domluví se na předání zásilky.

7. Reklamace

Zboží lze reklamovat v případech, kdy jste obdrželi:

– poškozené zboží
– doručení jiného zboží, než jste si objednali
– nekompletní zboží

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Reklamační postup

Po obdržení výše uvedených náležitostí, provozovatel zahájí reklamační řízení u zasílatele.
Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na výše uvedené vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Odstoupení od smlouvy

Zákazníkem:
V případě  nesplnění provozovatelem smluvních podmínek dodání.

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost, kupujete-li si zboží jako soukromá osoba, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.  V případě takového Vašeho rozhodnutí, zboží, které jste převzali, zašlete zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní a musí být vráceno ve  vhodném přepravním obalu, protože provozovatel internetového obchodu neručí za případné poškození před přijetím zboží.

Provozovatelem:
V případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny cen zboží.

V případě odstoupení zákazníkem – musí zákazník oznámit provozovateli tuto skutečnost, a to elektronicky na emailovou adresu info@studio-upholstery.cz. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

V případě, že zákazník již zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde provozovatel bez zbytečných odkladů posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Provozovatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

9. Ochrana dat

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů provozovateli internetového obchodu STUDIO-UPHOLSTERY.CZ panu Patriku Hánovi, který se zavazuje, že veškeré  osobní údaje získané od zákazníků užívá jen pro svoji potřebu a údaje nepředá třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny proti zneužití a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

10. Údaje o provozovateli provozovny

Prodávající (sídlo společnosti) – link ARES MMF:

Patrik HÁNA STUDIO UPHOLSTERY

Světecká 301, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

IČO: 86720091

DIČ: CZ7704042852

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Kontaktní údaje
Telefon: 00420 603 289 714
E-mail:  info@studio-upholstery.cz
Sídlo provozovny: Brožíkova 12, 415 01 Teplice

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
1064964399/0800 – Česká spořitelna a.s.
Prodávající je plátcem DPH.